Ganesh Visarjan in the city

News Karnataka

Ganesh Visarjan in the city

Ganesh Visarjan in the city

admin   ¦    Sep 11, 2013 09:00:00 PM (IST)

Mangalore:Bunts hostel ganesh visarjana shobha yathre

Ganesh Visarjan in the city-1

Ganesh Visarjan in the city-2

Ganesh Visarjan in the city-3

Ganesh Visarjan in the city-4

Ganesh Visarjan in the city-5